รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรม ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

นางประทุมพร ประคำ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร  มอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงาน ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น