Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ พื้นที่สวน และตัดหญ้าสนาม พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเ […]

ประชาสัมพันธ์ จุดให้บริการ “จุดประสานงานคนไร้บ้าน” ประจำปี 2565

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร ขอประชาสัมพัน […]

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเจตนารมณ์ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพช […]

ทราบหรือไม่….หากท่านร้องขอรับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับความช่วยเหลือได้ผ่านช่องทางออนไลน์

หากท่านยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์กับศูนย์ […]

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ […]