Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน2566)

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะกา […]

ประกาศเรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การ […]