ทราบหรือไม่….หากท่านร้องขอรับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับความช่วยเหลือได้ผ่านช่องทางออนไลน์

หากท่านยื่นคำร้องขอร[…]

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2

กรมพัฒนาสังคมและสวัส[…]

Read more